2016. március 18.

Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk?

A “noidea.hu” üzemeltetője az azonos néven működő internetes baráti társaság (Team noideA).

Adatkezelő elérhetőségei és adatai:

Team noideA
Email: noideaesport@gmail.com

Az adatkezelésre vonatkozó irányadó lényegi jogszabályok:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet).
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (továbbiakban GDPR rendelet) alapján meg kell határozni a következőket:

Mik a személyes adatok?

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az oldalt meglátogatóktól (noidea.hu), a következők kerülhetnek nyomon követésre:

Hozzászólások

Hozzászólás beküldések a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hash) kerül továbbításre a Gravatar szolgáltatás felé (https://automattic.com/privacy/). A hozzászólás elfogadása utána, annak tartalma megjelenhet nyilvánosan.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolati űrlapon keresztül beérkező személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím) ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig (azok kezeléséig) megőrizzük. Az innen származó információt marketing célokra nem használjuk.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések, termékoldalak külső forrásból (harmadik féltől) származó beágyazott tartalmakat (pl.: YouTube videók, képek, stb…) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik weboldalt. Ezek esetenként adatot gyűjthetnek a látogatókról, sütiket, vagy harmadik féltől származó követőkódot használhatnak, figyelhetik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és emellett be is vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Weboldalunkon a Google Analitycs látogatáselemző szolgáltatást használjuk, amelynek segítségével mérjük és elemezzük honlapunk működését, a látogatók viselkedését, kampányaink eredményeit. Ez segít nekünk abban, hogy meg tudjuk állapítani, hogy például a látogatók mely felületről érkeznek hozzánk (pl.: Google kereső, Árukereső, stb…), mennyi időt töltenek weboldalunkon, segítséget nyújt az oldalunk helyes megjelenésében, mivel megtudhatjuk, hogy milyen böngészővel, vagy melyik országból keresték fel webáruházunkat. Ezen nyomon követés letiltható a süti beállításokban. A Google Analitycs adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi hivatkozáson keresztül érheti el: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Sütik

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre vagy feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében, vagy ahhoz Ön előzetesen megfelelő tájékoztatás alapján hozzájárult. Jelen weboldalon különféle sütiket használunk, és némelyik süti harmadik féltől (szolgáltatótól) származik.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat?

A noidea.hu weboldal közvetlenül senkivel nem oszt meg adatokat.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

Hozzászólás

Amennyiben véleményt írunk, vagy hozzászólunk egy hírhez, cikkhez, a hozzászólás és vélemény, illetve azok metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás és vélemény általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon hozzászólás és vélemény esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó a rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljünk. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi, vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk. A törlési szándékot az noideaesport@gmail.com e-mail címen lehet jelezni.

Hova továbbítjuk az adatokat?

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírja, hogy az Európai Unió lakosaival kapcsolatos azon adatokat, melyeket az EU-n kívülre továbbítanak, ugyanolyan normák szerint kell védeni, mintha az adat Európában kerülne tárolásra. Ezen normák betartását biztosítja például az EU-USA Adatvédelmi Pajzs egyezmény is.  Weboldalunkon a Google Analitycs és spam szűrő szolgáltatását is használjuk. A fent írt GPDR előírások betartására ezek esetében a Google vállalja a felelősséget, amelyről itt olvashat: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=hu&ref_topic=2919631

Személyes adatokhoz való hozzáférés

Csapatunk tagjai, például a weboldal adminisztrátorai hozzáférnek az alábbi megadott információkhoz:

  • Üzenet és hozzászólás esetén: megadott név, e-mail cím, ip cím.

Személyes adatok módosítása, törlése

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (továbbiakban GDPR rendelet) alapján jogában áll tájékoztatást kérni az általunk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kategóriáiról, a címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, illetve a személyes adatok tárolásának tervezett időpontjáról. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését feltéve, hogy az adatkezelés nem szükséges a szabad véleménynyilvánítás jogának vagy a tájékozódás jogának biztosításához, jogi kötelezettségek teljesítéséhez, a közérdek céljára vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy azokkal szembeni védekezéshez. Kérheti, hogy az Ön által részünkre megadott személyes adatokat tagolt, naprakész és gépileg olvasható formátumban adjuk át az Ön részére vagy továbbítsuk azt egy másik személy részére. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a személyes adatainak kezeléséről. Ennek következtében nem leszünk a továbbiakban jogosultak folytatni az adatkezelést a jövőre nézve. Jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, melyhez fordulhat lakóhelye szerinti, munkahelye szerinti vagy a mi székhelyünk szerinti illetékes hatóságokhoz. Jogai gyakorlásához kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az noideaesport@gmail.com e-mail címen.

Amennyiben úgy gondolja, hogy jogai sérültek, panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Cookie-k (sütik) törlése, tiltása

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy webböngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldalunk funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Ön letiltja bizonyos sütik használatát.